เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PTC

หมายเหตุ

  1. น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน 
  2. ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากจำเป็นต้องใช้ความยาวเกินจากที่มาตรฐานกำหนดไว้ ต้องใช้เป็นเสาเข็มชนิด สองท่อนต่อเชื่อม
  3. หากความสูงของพื้นที่จำกัดมาก ทางบริษัทฯ สามารถผลิตเสาเข็ม เชื่อม/เชื่อม ให้ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของเสาเข็ม ที่ลูกค้าควรใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

  1. เนื้อคอนกรีตต้องแน่นสม่ำเสมอ ผิวคอนกรีตต้องเรียบ ไม่มีรอยโพรง พรุน และรอยแตกลึกถึงเหล็กเสริม
  2. เสาเข็มต้องตรง ไม่คด โก่ง เนื่องจาก เสาเข็มที่ตรงจะสามารถรับน้ำหนักได้ดี
  3. หัว และปลายเสาเข็ม ต้องเรียบ และตั้งได้ฉากกับแนวแกนกลางของเสาเข็ม
  4. หัวต่อเชื่อมเสาเข็มที่เป็นเหล็กต้องเรียบ ยึดติดกับตัวเสาเข็มอย่างแน่นหนา และตั้งได้ฉากกับตัวเสาเข็ม เมื่อนำเสาเข็ม 2 ท่อนมาต่อกัน ควรจะแนบสนิท หรือมีช่องว่างได้ไม่เกินข้อกำหนด และเชื่อมต่อเสาเข็มทั้ง 2 ท่อน ให้เป็นเส้นตรงเดียวกัน

 

จำนวนแพผลิตเสาเข็ม และความยาว

แพผลิต I26-I40 ความยาว 160 เมตร จำนวน 10 แพ (คู่)
แพผลิต I18-I26 ความยาว 110 เมตร จำนวน 10 แพ (คู่)
แพผลิต I15-I22 ความยาว 155 เมตร จำนวน 9 แพ (คู่)
แพผลิต S22-S40 ความยาว 145 เมตร จำนวน 7 แพ (คู่)

ทางบริษัทฯ รับผลิตเสาเข็ม และแผ่นพื้น สเป๊คพิเศษ ตามคำสั่งผลิตของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็กข้ออ้อย ขนาดตั้งแต่ DB 12 mm. - DB 25 mm.

 

เสาเข็มสเป๊คพิเศษ โดยลูกค้ากำหนดแบบหัวต่อเชื่อมเอง และสั่งทำหัวเชื่อม/เชื่อม เพื่อใช้เป็นเสาเข็มสามท่อนต่อ

 

เสาเข็มท่อนเดียว

 

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

 

ด้วยจำนวนแพผลิตที่มาก เราจึงสามารถรองรับงานผลิตที่เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เราให้ความสำคัญกับการติดตั้งแพที่มีความยาวมาก เพื่อให้เสาเข็มที่ผลิตออกมามีความตรง สวยงาม และแข็งแรง