พื้นแผ่นเรียบ PTC

ด้วยแพผลิตความยาว 170 เมตร จำนวนกว่า 50 เลนส์ เราจึงสามารถผลิตพื้นแผ่นเรียบได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติเบื้องต้นของพื้นแผ่นเรียบ ที่ลูกค้าควรใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อพื้นแผ่นเรียบ

  1. เนื้อคอนกรีตต้องแน่น สม่ำเสมอ และไม่มีส่วนบกพร่องที่อาจส่งผลเสียหายได้ เช่น รอยพรุน รอยร้าว และการเสียรูปร่าง
  2. แผ่นพื้นเมื่อวางตามลักษณะที่นำไปใช้ในงานจริง จะต้องเรียงต่อกันตรง หรือถ้าโก่งให้โก่งได้ไม่เกินที่มาตรฐานกำหนดไว้
  3. ความยาวแผ่นพื้น จะต้องถูกต้อง แม่นยำ ตามที่ลูกค้ากำหนด
  4. สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  5. มีระบบ shear key ที่ยึดติดแผ่นพื้นแต่ละแผ่นให้ช่วยกันกระจายน้ำหนักในระบบแผ่นพื้น

 

คำแนะนำการติดตั้งพื้นแผ่นเรียบสำเร็จรูป (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF)