เสาเข็ม มอก 2549

บริษัท เพชรธานีคอนกรีต จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก. 396-2549 ตั้งแต่ปี 2553

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบรากฐานที่แข็งแรง มั่นคง และมีคุณภาพให้ทุกท่านตลอดไป